បានបញ្ចូលទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញ
make money with us

សូមរកលុយជាមួយយើង

កម្មវិធីសាខាគឺជារឿងធម្មតានៅទូទាំងអ៊ីនធឺណិត ហើយផ្តល់ជូនម្ចាស់គ្រប់គ្រងគេហទំព័រនូវវិធីបន្ថែមមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។ក្នុង​ចំណោម​កម្មវិធីរបស់​យើង​ផ្សេង​ទៀត​​គឺ​អាច​ចូល​រួម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ងាយ​ស្រួល​ចុះ​ឈ្មោះប្រើ​និង​មិន​ទាមទារ​ចំណេះ​ដឹងផ្នែក​បច្ចេកទេសទេ! ក្នុងនាមជាសាខារបស់យើង លោកអ្នកនឹងបង្កើតជំនួញ និងការលក់ដូរសម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើង ហើយទទួលបានជាថ្នូរនឹងកម្រៃជើងសារគួរឱ្យទាក់ទាញ ។

សូមចុចនៅទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

Calls support

ទម្លាក់សំណួររបស់អ្នក!

chat iconជជែកជាមួយយើង

ការគាំទ្រអតិថិជនភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ

អាសយដ្ឋានរបស់យើង :- 13th floor, 49 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi