Đã thêm vào Giỏ hàng

Giới thiệu về UCredit

UCredit là tiền credit đến từ Ubuy. Đây là một dạng tiền ảo, có thể dùng để mua hàng trên Ubuy thông qua trang web hoặc ứng dụng. Bạn có thể dùng UCredit trên tổng giá trị giỏ hàng khi thanh toán.

Lưu ý: 1 UCredit = 1 USD (Đô la Mỹ)

Bạn có thể kiếm được UCredit trong các trường hợp sau:

Thông qua làm nhiệm vụ:

Bạn có thể kiếm được UCredit bằng cách:

 • Trở thành Người ảnh hưởng nhỏ trên Ubuy
 • Trở thành đối tác tại uGlow

Hoàn tiền:

Nếu đủ điều kiện được hoàn tiền, bạn sẽ nhận tiền hoàn dưới dạng UCredit vào tài khoản Ubuy. Chỉ có thể hoàn tiền vào ví cá nhân dưới dạng UCredit.

Cashback
Cashback

Lợi ích của UCredit

 • Bạn có thể dùng UCredit để thanh toán toàn bộ đơn hàng.
 • Nếu số dư UCredit không đủ để chi trả giao dịch mua hàng, bạn có thể sử dụng những hình thức thanh toán được chấp nhận khác để thanh toán số tiền còn lại
 • Bạn có thể dùng UCredit trong tất cả các cửa hàng vận chuyển quốc tế của Ubuy
 • UCredit là một hình thức thanh toán và bạn có thể dùng trực tiếp trong quá trình thanh toán mà không cần thông qua cổng thanh toán

Điều khoản và Điều kiện của UCredit

 • Không thể dùng UCredit làm thẻ quà tặng trên iTunes, Amazon, CH Play, CashU, World of Warcraft, PlayStation Network, IMVU, v.v.
 • Người dùng sẽ nhận được tiền hoàn trong ví UCredit sau khi hết giai đoạn yêu cầu trả sản phẩm.
 • Sau khi nhận được UCredit trong Tài khoản Ubuy, bạn có thể dùng để mua thêm hàng trên Ubuy.
 • UCredit sẽ hết hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày gửi vào tài khoản. Sau khi hết hạn, bạn sẽ không thể lấy lại khoản ghi có trong tài khoản dưới mọi hình thức.
 • Bạn không thể chia sẻ hoặc chuyển UCredit sang các tài khoản khác.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thể truy cập mục UCredit ở đây.

my-credit

Bạn có thể dùng UCredit để mua những sản phẩm được liệt kê trên nền tảng Ubuy.

UCredit Payment

UCredit sẽ hết hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày gửi vào tài khoản. Sau khi hết hạn, bạn sẽ không thể lấy lại khoản ghi có trong tài khoản dưới mọi hình thức.

Khi hoàn tiền, UCredit sẽ xuất hiện trong ví UCredit của người dùng sau khi hết giai đoạn yêu cầu trả sản phẩm.

Không, bạn không thể chuyển đổi UCredit thành những dạng tiền tệ khác

Bạn không thể dùng UCredit để mua thẻ quà tặng trên iTunes, Amazon, CH Play, CashU, World of Warcraft, PlayStation Network, IMVU, v.v.

UCredit không thể được chia sẻ hoặc chuyển sang các tài khoản khác.