Đã thêm vào Giỏ hàng

Thuế và phí hải quan

UBUY cung cấp các hình thức Thông quan khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nhập khẩu;

Đã Thanh toán các loại Thuế và Thuế Hải quan/Nhập khẩu:

 1. Khách hàng thanh toán trước các khoản phí và thuế cho UBUY khi đặt hàng
 2. Khách hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.
 3. Nếu phía khách hàng cần bất kỳ tài liệu nào, người nhận hàng cần cung cấp tài liệu đó kịp thời.

Chưa Thanh toán các loại Thuế và Thuế Hải quan/Nhập khẩu:

 1. Khách hàng sẽ không thanh toán các khoản phí và thuế cho UBUY khi đặt hàng
 2. Phí sẽ do khách hàng thanh toán cho đơn vị vận chuyển để hải quan giải phóng lô hàng.
 3. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn từ công ty vận chuyển, trong đó bao gồm thuế hải quan, thuế nhập khẩu và các chi phí khác.
 4. Khách hàng phải giữ lại biên lai thanh toán hải quan để tham khảo sau này.
 5. Khách hàng chỉ chịu trách nhiệm thanh toán thuế hải quan và các chi phí khác tại thời điểm thông quan; Nếu đơn vị vận chuyển đòi thêm tiền khi giao hàng, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Tính Thuế và Thuế Hải quan/Nhập khẩu:

 1. Thuế hải quan/thuế nhập khẩu và thuế phí được tính ở bước thanh toán là mức ước tính và không phải là số tính toán chính xác.
 2. Nếu phí hải quan thực tế vượt quá phí hải quan ước tính được tính tại thời điểm đặt hàng, UBUY sẽ thanh toán các khoản phí phát sinh thêm.
 3. Các điều khoản trên cũng áp dụng cho việc vận chuyển những sản phẩm thay thế (nếu cần).

Các yếu tố có vai trò quan trọng trong việc ước tính Thuế và Thuế Hải quan/Nhập khẩu:

 1. Danh mục sản phẩm và giá cả
 2. Chi phí vận chuyển và trọng lượng gói hàng
 3. Kênh thông quan
 4. Có thể bị tính phí lưu kho nếu có chậm trễ trong việc nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết.
 5. Thuế nhập khẩu căn cứ theo mức thuế hải quan
 6. Phí nhập khẩu căn cứ theo quy tắc hải quan của nước nhận.
 7. Khách hàng có thể nhận nhiều lô hàng cho một đơn hàng; phí hải quan sẽ được áp dụng cho các lô hàng tương ứng.